Jakie wymogi powinny spełniać naturalne suplementy diety?

Przede wszystkim suplementy powinny być traktowane jako specjalizowana żywność wytwarzana na bazie produktów naturalnych, bez udziału dodatków syntetycznych i produktów transgenicznych (modyfikowanych genetycznie).Schemat technologiczny produkcji powinien opierać się na następujących podstawach:

 • selekcja – wybór odpowiednich, o najwyższej jakości odmian owoców, zbóż i warzyw,
 • niestosowanie produktów transgenicznych – produkty modyfikowane genetycznie mogą powodować m.in. alergie; stwierdzono to  w USA, gdzie produkuje się i spożywa modyfikowane zboża, kukurydzę, soję; w Niemczech na obszarach upraw transgenicznych ob-serwuje się masowe ginięcie motyli i pszczół;  zgodnie z prawem na opakowaniach zawierających produkty transgeniczne zamieszczone powinny być  o tym  informacje; niestety, w Polsce jest ono rzadko przestrzegane; w USA nie ma takiego prawa,
 • dobór naturalnych surowców – tj. eubiotyków; naturalne produkty są łatwo przyswajalne przez organizm i nie dają skutków ubocznych w odróżnieniu od surowców sztucznych – ksenobiotyków, które alergizują organizm,
 • kondensacja – uzyskanie w procesie technologicznym ekstraktów,
 • optymalizacja – NGP (Nutrient Group Product) –  dobranie składników i ustalenie proporcji w ten sposób, aby przyjęta kombinacja zapewniała wzajemną stymulację i optymalne współdziałanie zawar-tych w nich komponentów odżywczych,
 • transport komórkowy – NTC (Nutrient Transport Koncept) –  zapewniający najwyższą efektywność transportu substancji odżyw-czych do komórek, co jednocześnie gwarantuje optymalne ich wchłanianie i wykorzystanie przez organizm,
 • koncepcja modularna – w zależności od indywidualnych niedoborów w pożywieniu i zwiększonych potrzeb na konkretne grupy enzymów, biopierwiastków, witamin, minerałów produkty można tak zestawiać razem, aby zoptymalizować ich działanie,
 • minimalny czynnik (faktor) ryzyka – ze względu na tzw. szeroki zakres terapeutyczny przejawiający się np. tym, że spożycie jedno-razowo nawet 100-krotnej dawki nie powinno spowodować problemów zdrowotnych,
 • produkt – otrzymanie gotowego produktu z zastosowaniem technologii i warunków produkcji gwarantujących jego niekwestionowaną jakość i bezpieczeństwo, zgodnych z najwyższymi międzynarodowymi wymogami jakości i czystości – GMP (Good Manufacturing Practice Dobra Praktyka Produkcyjna) i FCA (Free of Chemical Additives – Wolne od Chemicznych Dodatków);
  • GMP oznacza gwarancję najwyższej jakości produktów i zachowanie wyjątkowo ostrych reżimów technologicznych, warunków organizacyjno-technicznych, higienicznych, stanu zdrowia zatrudnionego personelu i wszelkich innych ścisłych procedur, w wyniku czego produkt ma spełniać określone wymogi jakości zdrowotnej z eliminacją wszelkiej przypadkowości;
  • FCA oznacza brak w produktach dodatków w postaci barwników, konserwantów, środków zapachowych itd.; produkty FCA mają lepszą przyswajalność, nie wywołują skutków ubocznych (np. uczuleń wywołanych obecnością składników dodatkowych) oraz posiadają wyższą skuteczność terapeutyczną;  oprócz tego łączenie produktów naturalnych ze sztucznymi obniża  skuteczność terapeutyczną tych pierwszych,
 • standaryzacja stosowanie np. ziół zawierających pożądany składnik nie daje gwarancji, że w każdej porcji ziół będzie taka sama ilość substancji czynnych, ponieważ zależy ona m.in. od miejsca i sposobu uprawy; może ich być zatem w danej partii więcej lub mniej; w celu uzyskania  tej gwarancji surowiec przetwarza się w ekstrakt, a następnie poddaje się go standaryzacji, dzięki czemu każda identyczna porcja preparatu zawiera zawsze określoną ilość składników biologicznie czynnych; należy pamiętać o tym, że nie każdy ekstrakt jest standaryzowany, dlatego warto to sprawdzić przed zakupem (dotyczy to zwłaszcza suplementów wyjątkowo cen-nych – np. preparatów aloesu, żeń-szenia, noni itp.),
 • spełnianie wszelkich norm prawnych obowiązujących w dziedzinie produkcji suplementów.

 

Autor: Janusz Dąbrowski ©

(Na podstawie książki własnej „Naturalne składniki w suplementach diety”)

Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie autor zgody nie udziela.

Istnieje możliwość uzyskania takiej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z autorem: [email protected]

         https://spiroclub.pl

About Janusz Dąbrowski

Od lat zaj­muję się po­pu­la­ry­za­cją zdro­wego stylu życia pro­pa­gu­jąc pro­fi­lak­tyczny PRO­GRAM “ZDRO­WIE”. Za­gad­nie­nie obej­muje nie tylko sferę ciała – rów­nież sprawy psy­chiki, na­szych dusz.

Comments

 1. proszę lepiej poczytać w polskim prawie o GMP, bo odnosi się tylko do produkcji leków, nie jest certyfikatem osobnym na dodatkowe standardy i kontrolowany tylko przez organ nadzoru farmaceutycznego; suplementy podlegają pod Sanepid, który nie ma uprawnień, aby takie normy kontrolować czy „certyfikować”. Nie ma więc suplementów z takim certyfikatem, a to, ze ktoś pisze, ze ma to normalnie oszustwo. Nawet firmy farmaceutyczne nie mają takiego prawa, żeby pisać że suplementy z GMP, bo GMP odnosi się tylko do leków.

Leave a Reply