Właściwości wody

Woda – najcenniejsza substancja na Ziemi

Woda jest najbardziej pierwotną i powszechnie występującą substancją. Jest druga substancją po wodorze w całym Wszechświecie pod względem Obecności (rozpowszechnienia). Spełnia wyjątkowo ważną rolę zarówno w procesie formowania się gwiazd, jak i w procesie powstawania oraz rozwoju wszelkiego życia. Jest też jedną
16/05/2011