Wpływ biopól magnetycznych na organizm

16/05/2011
by

 

 

Homeostazę w organizmie utrzymują wytwarzane przez niego własne biopola magnetyczne. W procesie tym uczestniczą również zewnętrzne stałe lub zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości. Umożliwiają  wymianę informacji ze światem zewnętrznym oraz jej wewnętrzny przepływ  sterujący  procesami przemiany materii i  koordynujący  czynności narządów wewnętrznych. Regulują  wymianę gazową we krwi, co jest podstawą trwałości życia. Sterują budową i odbudową strukturalną, w tym również procesem gojenia ran.

Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną. Można mierzyć jej napięcie i na tej podstawie określać bardzo dokładnie bioaktywność organizmu i zagrożenia zdrowia człowieka. Na pola elektryczne bezpośredni wpływ mają pola magnetyczne. Pola elektromagnetyczne wytwarzane w organizmie wywierają  następujący wpływ na jego funkcjonowanie

  • gwarantują właściwą odbudowę mikrostruktur kostnych (np. przy złamaniach),
  • sterują budową i odbudową strukturalną,
  • strukturotwórcza rola obejmuje również magnetyczne funkcjonowanie anabolizmu (anabolizm – część przemiany materii w organizmie prowadząca do biosyntezy jego własnych białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów, węglowodanów; polega na ciągłym odna-wianiu tych związków) i katabolizmu (katabolizm – część przemiany materii prowadząca do rozpadu białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych),
  • sterują procesami wzrostu i gojenia się ran,
  • pośredniczą w wymianie informacji między komórkami,
  • sterują procesami wymiany gazowej we krwi, czyli  podstawowym procesem warunkującym trwałość życia,
  • w obrębie nerwów i mięśni stanowią fundament dla prawidłowego procesu przemiany materii w komórkach,
  • warunkują istnienie i powstawanie zdrowych tkanek.

Organizmy żywe wykorzystują nie tylko własne pola elektromagnetyczne, ale potrzebują także zewnętrznych pól, przy których proces przemiany materii funkcjonuje właściwie, bowiem bez ziemskiego pola magnetycznego życie nie jest możliwe (w odróżnieniu od pola grawitacyjnego).

Wyniki prac zespołów naukowych – przede wszystkim w USA,  Rosji, Japonii, Włoszech, Anglii, Niemczech i Polsce  doprowadziły  do  tego,  że w medycynie (najpierw kosmicznej) zaczęto coraz szerzej stosować pola magnetyczne  – m. in. w 1978 r. Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności oficjalnie dopuściła do zastosowań w leczeniu terapię polem magnetycznym. Mikromagnesy znajdują również zastosowanie w kosmetyce jako składnik kremów, maseczek itp.

Autor: Janusz Dąbrowski ©

(Na podstawie książki własnej

Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce”)

Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie autor zgody nie udziela. Istnieje możliwość uzyskania takiej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z autorem: janusz_dabrowski@tlen.pl

www.adamase.pl

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Don't Miss

Jak działa magnetostymulacja i magnetorelaksacja?

    Magnetostymulacja, magnetorelaksacja  oraz fale milimetrowe wpływają korzystnie na

Helping to Protect the Okavango Basin

Labore nonumes te vel, vis id errem tantas tempor. Solet