Co wykazały doświadczenia Masaru Emoto?

Wyniki badań wody prowadzonych od wielu lat przez japońskiego naukowca Masaru Emoto wykazały niezbicie, że woda magazynuje uczucia i stany świadomości. Wiadomości na ten temat podaje książka „The Message from the Water” („Wieści z wody”) Masaru Emoto (tytuł niemiecki: „Die Botschaft vom Wasser” – „Posłannictwo wody”). Prace japońskiego naukowca dotyczyły m.in. badania stanu, zachowań, ułożenia cząsteczek itp. wskaźników wody poddawanej działaniu np. muzyki, słowa mówionego, pisanego, zanieczyszczeń. Jedna z metod badawczych polegała na obserwacji skutków tych działań na sposób zamarzania … [Read more...]

Homeopatia i pamięć wody – cz.8.

Ludzie nauki – badacze wody Temat pamięci wody wywołuje ciągle wiele kontrowersji. I jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ brak jest powszechnie dostępnych publikacji na ten temat. Niektórzy uważają, że trąci to jakąś „magią” doszukując się tu nawet powiązań tzw. „diabelskich” J. Inni z kolei zarzucają teorii o pamięci wody albo „nienaukowość”, albo naukową herezję szydząc jednocześnie z tych, którzy temat podejmują. Zazwyczaj chłopcem do bicia staje się nieżyjący już prof. Jacques Benveniste, „laureat” dwóch nagród anty-Nobel przyznanych mu przez Uniwersytet w Harvardzie. Przyjdzie czas, … [Read more...]

Homeopatia i pamięć wody – cz.7.

Nasza świadomość a pamięć wody Biorąc pod uwagę, że świadomość człowieka opiera się na procesach kwantowych, staje się oczywiste, że „wszystko zawiera się w naszej świadomości” i „wszystko wie o wszystkim” (piszę o tym szerzej w książce „Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu”). Najprawdopodobniej tym można tłumaczyć np. efekty bioenergoterapeutyczne, wpływ  naszych zachowań – np. modlitwy czy tzw. „dobrych” lub „złych” słów na strukturę wody i pokarmy. Tym również można tłumaczyć doskonałe efekty w hodowli zwierząt poddawanych wpływom określonej muzyki – Bacha, Mozarta, Beethovena, muzyki … [Read more...]

Homeopatia i pamięć wody – cz.5.

  Woda ma pamięć Zgodnie z hipotezą Wiktora D. Płykina – uważam, że niepodlegającą dyskusji, informacja jest podstawą: ·   zasadniczego stanu uporządkowania Wszechświata, ·   istnienia materii (wszelkich substancji), ·   istnienia wszelkiego życia. Tak więc w hierarchii występowania Rozum Wszechświata, Najwyższa Inteligencja Stwórcza występuje na miejscu pierwszym, informacja – na miejscu drugim, energia – jako trzecia, zaś materia i świadomość – pochodzą od tych trzech pierwszych (wg Płykina). TO  NIE  MATERIA,  A  INFORMACJA JEST  PODSTAWĄ  BUDOWY  WSZECHŚWIATA. W.D. … [Read more...]

Homeopatia i pamięć wody – cz.4.

Woda  ma  pamięć Woda ma więc „pamięć”. I nawet wielu nieprzejednanych oponentów takiego postrzegania wody zaczęło mieć wątpliwości. Przykładem może posłużyć prof. Madeleine Ennis, farmakolog z Queen’s University Belfast  w Irlandii. Zamierzając dowieść błędności teorii Benveniste w doświadczeniach posłużyła się w 2002 r. – podobnie jak on – bazofilami. Na jej zlecenie cztery niezależne laboratoria wykonały podwójnie ślepe badania nad próbkami czystej wody i próbkami roztworów chara-kteryzujących się posiadaniem „pamięci” po histaminie. Efektem badań było ścisłe ustalenie przez laboratoria, … [Read more...]