Jaki wpływ na organizm mogą wywierać techniczne pola magnetyczne?

Wiele technicznych pól  elektromagnetycznych sztucznie generowanych przez człowieka ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie objawiający się w różny sposób. W dłuższym czasie może to skutkować poważnymi schorzeniami, o których spowodowanie zwykle nie posądza się pól EM, a przyczyn szuka się gdzie indziej.

Typowe skutki oddziaływania sztucznych pól elektromagnetycznych na ludzki organizm:

 • rozdrażnienie
 • bóle głowy
 • wzmożona pobudliwość nerwowa
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • stany depresyjne
 • otępienie
 • niekorzystne zmiany morfologiczne  krwi
 • zwiększenie zawartości histaminy  we krwi
 • podwyższenie tętna
 • zaburzenia hormonalne
 • zaburzenia w pracy układu wydzielniczego i układu krążenia
 • zaburzenia przemian   metabolicznych
 • zaburzenia czynności bioelektrycznych mózgu
 • zaburzenia podziału komórek
 • zaburzenia krzepliwości krwi
 • zachorowania na białaczki
 • guzy mózgu
 • spadek aktywności grasicy (osłabienie układu   immunologicznego)
 • bezpłodność.

Jak  zapobiegać  zagrożeniom? Zgodnie z zasadą „Similia   similibus   curentur” (łac. – „niech  podobne  leczy  podobne”) celowi temu może służyć magnetostymulacja i magnetorelaksacja przeprowadzane w prosty sposób w warunkach domowych. Są to metody wykorzystująca  specjalnie dobrane pola magnetyczne o cechach terapeutycznych.

 

Autor: Janusz Dąbrowski

(Na podstawie książki autora

„Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce”)

Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie autor  zgody nie udziela. Istnieje możliwość uzyskania takiej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z autorem: [email protected]

 

About Janusz Dąbrowski

Od lat zaj­muję się po­pu­la­ry­za­cją zdro­wego stylu życia pro­pa­gu­jąc pro­fi­lak­tyczny PRO­GRAM “ZDRO­WIE”. Za­gad­nie­nie obej­muje nie tylko sferę ciała – rów­nież sprawy psy­chiki, na­szych dusz.

Leave a Reply