Jak działa magnetostymulacja i magnetorelaksacja?

16/05/2011
by

 

 

Magnetostymulacja, magnetorelaksacja  oraz fale milimetrowe wpływają korzystnie na stan energetyczny organizmu. Dlatego  na rynku medycznym pojawiły się różnego rodzaju urządzenia magnetyczne lub elektromagnetyczne służące do różnego rodzaju form terapii z wykorzystaniem fizjologicznych pól magnetycznych – również w warunkach domowych.  Wielu ludzi  dzięki nim pozbyło się  skutecznie  swoich dolegliwości lub je znacznie  złagodziło.

Standardowe metody magnetoterapii bazują na polach magnetycznych o prostych sygnałach i dużych wartościach indukcji (tj. dużym wpływie magnetycznym). Niestety – w stosunkowo krótkim czasie powoduje przyzwyczajenie się organizmu do prostych sygnałów i  w efekcie brak reakcji organizmu w kierunku terapeutycznym. Przeciwdziałają temu kilkugodzinne przerwy między zabiegami. Przeciwwskazaniami w magnetoterapii są: ciąża, implanty metalowe, rozruszniki serca itp. oraz nadwrażliwość organizmu na aplikowane pola (stres magnetyczny).

Absolutną nowością wśród terapeutycznych urządzeń magnetcznych  są  urządzenia do magnetostymulacji. Wytwarzają one   zmienne (pulsacyjne) pola magnetyczne o bardzo niskich wartościach indukcji, niewielkich częstotliwościach (do 30 Hz), szerokopasmowym sygnale i przebiegach umożliwiających wykorzystanie efektów elektrodynamicznych, magnetomechanicznych i tzw. jonowego rezonansu cyklotronowego.

Efekt elektrodynamiczny polega na powstawaniu pulsujących prądów elektrycznych w przewodzących strukturach tkanek, a za ich pośrednictwem wytwarzania potencjałów elektrycznych wpływających na przemiany biochemiczne w komórkach.

Efekt magnetomechaniczny (magnetosprężysty)  polega na przesuwaniu, uwięzieniu lub doprowadzeniu do oscylacji w polu magnetycznym struktur organizmu mających  właściwości ferro-, dia- lub para- magnetyczne. Zjawisko to jest szczególnie istotne dla zachowania homeostazy organizmu, a także w leczeniu rozmaitych schorzeń (zwłaszcza przewlekłych).

Efekt jonowego rezonansu cyklotronowego polega na przyśpieszeniu transportu pierwiastków w postaci jonowej (głównie wapnia, sodu i potasu) oraz  zmianach w rozmieszczeniu jonów w przestrzeniach wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych wskutek zmiany przenikalności tych jonów przez  błony komórkowe. Zjawiska te spowodowały, że  terapeutyczne właściwości pola magnetycznego zostały w magnetostymulacji wzbogacone działaniami  normalizującym i stymulującymi dając w rezultacie następujące efekty:

 • bioelektryczny (normalizacja napięcia  błonowego),
 • biochemiczny (aktywacja procesów enzymatycznych i oksyredu-kcyjnych związanych z przemianami ATP – kwasu adenozyno-trójfosforowego stanowiącego źródło energii komórek),
 • bioenergetyczny (stymulacja odżywiania i wzrostu komórek oraz regulacja regeneracyjnych procesów międzykomórkowych wpły-wających na regenerację całego organizmu).

Elektromagnetyczne sygnały magnetostymulacyjne są skomplikowane i uformowane w szczególny sposób – zawierają kilkaset lub kilka tysięcy składowych i – jak już wspomnieliśmy – są wyraźnie odmienne od konwencjonalnych pól stosowanych w magnetoterapii. Ponieważ okazało się, że organizm reaguje na  bardzo niskie natężenia pola (zbliżone do  natężenia pola ziemskiego ) jeżeli są one połączone z szeroko-pasmowymi sygnałami (przekazującymi ogromną  ilość informacji), zrezygnowano  ze stosowania dużych natężeń rzędu militesli   na rzecz  małych  wyrażonych w mikroteslach (sygnał 1000 razy słabszy). Sygnały te  można porównać do światłowodów, którymi przesyłana i odbierana  jest  jednocześnie ogromna ilość  informacji (np. jeden światłowód umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu rozmów telefonicznych).

Stymulacja szerokopasmowa o bardzo niskich natężeniach pobudza większość struktur molekularnych w organizmie  aktywując istotne procesy biochemiczne.  Działa jak klucz, który otwiera organizm umożliwiając mu korzystanie z bardzo wielu możliwości aktywizacji w sposób delikatny i naturalny. W ten sposób przyczynia się do przyśpieszenia regeneracji i wzrostu odporności organizmu. Efktem jest bardzo wszechstronne i szybsze działanie terapeutyczne. Magnetostymulacja może nie tylko usunąć zaburzenia homeostazy prowadzące do chorób, ale pomaga – działając profilaktycznie –  utrzymywać organizm w równowadze, czyli w stanie zdrowia. Ponadto magnetostymulacja nie stanowi przeciwwskazania do stosowania w okresie zaostrzenia choroby.

Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości działa głęboko przenikając przez ciało. Dociera do wszystkich tkanek organizmu i do każdej komórki przekazując informacje korygujące, wyrównując braki energetyczne i pobudzając przemianę materii. Ciało produkuje więcejenergii, wzmacnia się odporność, ustają zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu  który powraca do swego normalnego stanu.

Dokładna analiza pracy parametrów organizmu (patrz wykres: Normalizacja niektórych parametrów organizmu przy zastosowaniu jednego z urządzeń do magnetostymulacji)  pozwala stwierdzić ich normalizację  w miarę stosowania terapii.  Reguluje się m.in. poziom cholesterolu, wapnia, magnezu, następuje wzrost wysycenia krwi tlenem, zmniejsza się wskaźnik pH organizmu, czyli dochodzi do jego odkwaszenia.Charakterystyczne jest, że po kilku tygodniach stosowania terapii zużycie tlenu przez organizm jest ponadnormatywne. Czy jest to objaw niepokojący? Zdecydowanie nie, ponieważ tego rodzaju normy ustala się  na podstawie badań dużej populacji przeciętnie zdrowych osób. Poziom wartości normatywnych jest więc uśrednioną wartością wszystkich wyników badań. Ponadnormatywny wzrost ilości  tlenu we krwi przedstawiony na wykresie oznacza, że ustalona  norma jest za niska, ponieważ większość badanych osób miała niewystarczające wysycenie krwi tlenem. Świadczy to o występującym upośledzeniu tlenowym  współcześnie żyjących  ludzi.

Zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem magnetostymulacji są analogiczne do zjawisk powstających w czasie wysiłku fizycz-nego. Wspomagają one procesy regulacyjne organizmu poprzez:

 • zwiększenie produkcji tlenku azotu NO, naturalnego tzw. wazodi-latatora (substancji rozszerzającej naczynia krwionośne),
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych,
 • poprawę przepływu krwi – szczególnie w zakresie mikrokrążenia,
 • wzrost wysycenia hemoglobiny tlenem,
 • usprawnienie termoregulacji,
 • zmniejszenie wartości pH (odkwaszanie komórki),
 • wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach,
 • wzrost stężenia jonów wapnia i magnezu w surowicy krwi,
 • normalizację stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi,
 • regulację glikemii (poziomu cukru) we krwi),
 • poprawę regulacji autonomicznego układu krążenia (podobieństwo do działania tzw. beta blokerów),
 • poprawę własności hydrodynamicznych krwi i w efekcie zmniejsze-nie ryzyka zakrzepowego,
 • aktywizację pomp i kanałów jonowych, co przyczynia się do znaczącej stymulacji przemiany materii oraz aktywacji reakcji enzy-matycznych,
 • wzrost produkcji melatoniny niszczącej wolne rodniki przyczyniające się do powstania raka.

Zmiana tych parametrów prowadzi do:

 • normalizacji potencjału na błonie każdej komórki (następuje wzrost napięcia na błonie komórkowej),
 • nasilenia syntezy białek naprawczych (następuje poprawa działania mechanizmów regeneracji),
 • wzrostu przemiany materii, a więc i polepszenia bilansu energetycznego komórek,
 • ułatwienia wydalania produktów przemiany materii (odtruwania organizmu),
 • wzrostu ogólnej sprawności i wzmocnienia sił obronnych organizmu,
 • stymulacji układu odpornościowego.

 

Autor: Janusz Dąbrowski ©

(Na podstawie książki własnej

„Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce”)

Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie autor zgody nie udziela.  Istnieje możliwość uzyskania takiej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z autorem: janusz_dabrowski@tlen.pl

MAGNETOSTYMULACJA-I-MAGNETORELAKSACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Don't Miss

Jaki wpływ na organizm mogą wywierać techniczne pola magnetyczne?

Wiele technicznych pól  elektromagnetycznych sztucznie generowanych przez człowieka ma bardzo

Cebula – lek na grypę?

Bardzo ciekawe i warto spróbować: Grypa: W roku 1919 kiedy