Homeopatia i pamięć wody – cz.6.

Jak przypuszczalnie działa mechanizm pamięci wody? Wytłumaczenie nie jest proste i do dzisiaj nikt nie zna dokładnie mechanizmów tego procesu. Jedną z prób zrozumienia zjawiska i przyjęcia modelu funkcjonowania jest koncepcja rosyjskiego naukowca z Państwowej Akademii Medycznej w Woroneżu – prof. Konstantina Michajłowicza Rieznikowa (ur. 1942 r.). K.M. Rieznikow przedstawił w 2001 r. model specyficznego przekazywania informacji przez heksagonalną wodę. Charakterystyczne dla jego  koncepcji jest to, że współgra ona z ideą chińskiej medycyny dotyczącej istnienia meridianów – kanałów … [Read more...]