Magnetorelaksacja – skuteczna metoda na odstresowanie

24/02/2011
by

Magnetrelaxation – an effective method for stress.
Magnetentspannung – eine wirksame methode zur Stress.

Relaksacja jest działaniem na organizm z użyciem różnorodnych metod w celu obniżenia stresu i doprowadzenia umysłu do stanu spokoju. Jest to szczególnie istotne dla współczesnego człowieka żyjącego w stanie permanentnego pośpiechu, rywalizacji, pogoni za sukcesem itp. czynników, które sprzyjają powstawaniu stresu – tego największego zabójcy. Stres powoduje powstawanie w organizmie zależnych od siebie nieświadomych napięć fizycznych i emocjonalnych. Skutkują one przede wszystkim zaciskaniem mięśni motorycznych oraz skurczami mięśniówki w poszczególnych układach (pokarmowym, oddechowym, krwionośnym i innych), co wpływa negatywne na ich funkcjonowanie. Pogarsza się bowiem obieg krwi oraz zaopatrzenie organizmu w substancje pokarmowe i tlen. Pogarszają się także warunki usuwania z organizmu produktów przemiany materii. Ciało staje się usztywnione, podatne na urazy, zmniejsza się zdolność do kontrolowania działania poszczególnych grup mięśniowych. Obniża się zdolność do koncentracji, pojawia się negatywne nastawienie do rzeczywistości. Stresy fizyczne i emocjonalne są współzależne, więc wpływają na działanie całego układu psychosomatycznego organizmu. W efekcie pojawiają się zaburzenia energetyczne, zaburzenia funkcji komórek, zaburzenia komórkowo-metaboliczne, a na koniec uszkodzenia tkanek i narządów, czyli choroba. Dlatego regularne, codzienne poddawanie własnego organizmu relaksacji jest już wręcz nieodzowne dla każdego, kto myśli poważnie o własnym zdrowiu.

Relaksacja jest stanem z pogranicza jawy i snu, gdy zmysły odbierające bodźce zewnętrzne są znacznie przytłumione, tętno wyrównuje się, oddech staje się regularny, obniża się temperatura ciała, a umysł pogrąża się w wyobrażeniach hypnagogicznych (rodzaj halucynacji). Stan ten jest charakterystyczny dla uśpionego ciała z jednocześnie rozbudzoną sferę intelektualną. Odgrywa istotną rolę w procesach umysłowej transformacji – zwłaszcza w sytuacjach odreagowywania, opanowywania się i otwierania na nowe. Pozwala na uzyskanie stanu psychicznego wyciszenia, spokoju i wewnętrznej harmonii. Stan taki ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza w procesach leczenia, bowiem ich przyśpieszenie zależy w ogromnej mierze od stanu mózgu określanego jako stan alfa osiąganego w wyniku relaksacji. Można osiągać ten stan poprzez poddanie organizmu działaniu typowych metod w rodzaju medytacji, ale też i działaniu bodźców elektrycznych, elektromagnetycznych, optycznych i akustycznych. Wszystkie one wpływają na cały układ psychosomatyczny człowieka – działają na psychikę, ale też zwiększają wydzielanie niektórych substancji chemicznych (np. endorfin – „hormonów szczęścia”, czyli endogennych opioidów mających działanie zarówno przeciwbólowe jak i dających poczucie szczęścia) lub zmniejszają ich wydzielanie (np. adrenaliny, norepinefryny – hormonów stresu). Wpływa to na na wzrost odporności psychicznej i organicznej człowieka.

Jedną z metod relaksacji jest metoda biofizyczna w postaci magnetorelaksacji. Bazuje ona działaniu pulsujących pól magnetycznych o bardzo niskich natężeniach i niskich częstotliwościach uzyskiwanych przy pomocy urządzeń do tzw. magnetostymulacji – bardzo skutecznej, bezpiecznej i nowoczesnej terapii. Jest to biofizyczna metoda relaksacyjna.

Poziom stanu zrelaksowania (zestresowania) można mierzyć za pomocą urządzeń do tzw. biofeedbacku (do przeprowadzania biologicznych sprzężeń zwrotnych) dokonujących pomiaru oporności elektrycznej skóry lub częstotliwość fal mózgowych.

Nasze mózgi charakteryzują się aktywnością elektrochemiczną i elektromagnetyczną. Już od okresu przedurodzeniowego mózg wytwarza prądy elektryczne o niewielkim natężeniu i napięciu zapewniające komunikację w układzie nerwowym. Prądy te manifestują się różnorodnymi formami impulsów rejestrowanych jako fale EEG (elektroencefalografia). Podzielono je na sześć zasadniczych grup odpowiadających różnym stanom świadomości człowieka – stan alfa, beta, theta, delta, gamma i epsilon (uszeregowanie w kolejności odkrywania – dwa ostatnie najmniej poznane). Każdemu z nich odpowiada dominacja określonego rytmu w prądach czynnościowych mózgu. Poszczególne rytmy charakteryzują się przede wszystkim dwoma podstawowymi parametrami:

• częstotliwością mierzoną ilością cykli na sekundę, czyli w hercach (Hz),
• amplitudą (maksymalnym wychyleniem impulsu od stanu równowagi) mierzoną w mikrowoltach (μV).

Częstotliwości poszczególnych faz nakładają się nieco na siebie i u poszczególnych osób mogą się odrobinę różnić.

Magnetorelaksacja zmniejsza lub eliminuje skutki wszelkich zaburzeń powodowanych przez stres. Jej rola będzie wzrastać proporcjonalnie do wzrostu uświadomienia przez każdego z nas, że człowiek sam może spowodować swoją chorobę lub dokonać uzdrowienie z dnia na dzień, ponieważ podłożem wielu chorób jest stres, a drogą do uzdrowienia jest odstresowanie, czyli relaksacja. „Nie jest ważne, CO przeżywasz, tylko JAK przeżywasz…” Szczególnie ważne jest to w czasach współczesnych, kiedy występuje tak wiele tzw. chorób cywilizacyjnych, chronicznych, na czele z nowotworami, których związek z poziomem stresu nie podlega już dyskusji.

Autor: Janusz Dąbrowski

Artykuł jest fragmentem książki

Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce”.
Wszelkie prawa zastrzeżone
All rights reserved
Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie autor zgody nie udziela. Istnieje możliwość uzyskania takiej zgody poprzez bezpośredni kontakt z autorem: janusz_dabrowski@tlen.pl

             www.adamase.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Don't Miss

Homeopatia i pamięć wody – cz.6.

Jak przypuszczalnie działa mechanizm pamięci wody? Wytłumaczenie nie jest proste

Książki cyklu BARWY ZDROWIA

„Naturalne składniki w suplementach diety” W książce dokonany został przegląd