Esencje energetyczne – warsztaty z Andreasem Korte.

30/03/2014
by

W książce „Biomagnetyzm – cudowna moc w życiu” pisałem (za prof. Włodzimierzem Sedlakiem), że życie ma konstrukcję elektromagnetyczną, jest układem bioelektronicznym. W takim razie można układ ten „odżywiać” bezpośrednio elektronami. Zamiast krwi można przetoczyć życiodajne elektrony prosto z technicznego urządzenia spełniającego rolę dawcy. Dzisiaj dostarczamy je (celem naprawy organizmu) w postaci leków (które pomagają na jedno, a na inne szkodzą).

 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

LUB   ELEKTRONICZNE  ODŻYWIANIE 

TO  ODWIECZNY  PROCES  BIOLOGICZNY.

W. Sedlak

Możliwe jest również wmontowywanie do organizmu elektronicznych mikroukładów – chipów, regulujących jego funkcSedlakje. W przyszłości stanie się to z pewnością udziałem  fizykalnej lub bioelektronicznej. Przypuszczalnie możliwe będą       również „przeszczepy informacyjne” (W. Sedlak), ponieważ pola magnetyczne niskich natężeń działają bardziej informacyjnie, niż energetycznie. Dotyczy to zwłaszcza włączenia tkanek guzów nowotworowych w normalną pracę organizmu, z którego nowotwór wyłączył się dając anarchiczne, niesterowne podziały komórkowe. Z punktu widzenia biochemii guz nowotworowy jest odmłodzoną tkanką (o paradoksie!), podlegającą jednak ogólnym zasadom funkcjonowania organizmu. Być może wpływ nadanej In-formacji elektromagnetycznej mógłby spowodować włączenie tej zwyrodniałej tkanki do ogólnego odmłodzenia organizmu i jego samonaprawy (W. Sedlak).

 „Przeszczepy informacyjne” są jednym z przykładów zastosowań tzw. medycyny informacyjnej, której istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować. Chodzi więc o to, by spowodować „samodostrojenie się” organizmu do wzorcowych częstotliwości odpowiadających stanowi zdrowia i pełnej sprawności.Mechanizm takiego działania opiera się na zjawisku biorezonansu.

Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie – co to jest biorezonans? Każdy organizm charakteryzuje się indywidualną charakterystyką drgań własnych komórek, tkanek i narządów. Generalnie drgania te dzielimy na:

·     fizjologiczne („zdrowe”) – koordynujące reakcje chemiczne, sterujące procesami rozwojowymi i regeneracyjnymi,

·  patologiczne – spowodowane stanami zapalnymi, ogniskami chorobowymi, wirusami, bakteriami, endo- i egzotoksynami.

Każda chora część organizmu – komórka, tkanka, narząd – mają zmienione częstotliwości w stosunku do stanu zdrowia. W związku z tym należy „podpowiedzieć” tym częściom, jak mają funkcjonować, dostroić je, podać częstotliwość wzorcową. Można to robić wykorzystując wspomniane zjawisko  biorezonansu.

Biorezonans jest odkryciem w biologii. Człowiek z tego zjawiska korzystał zawsze i korzysta ciągle. Zjawisko biorezonansu wykorzystują terapie oparte na leczeniu ziołami, fitoterapia, aromoterapia, apiterapia, itp. Podstawowe działania większości z tych terapii – nie jest działaniem chemicznym, lecz biorezonansowym, falowym. Również chromoterapia (leczenie kolorami) oraz litoterapia (leczenie kamieniami) opiera się na zjawisku zbieżności częstotliwości.

Biorezonans jest więc terapeutycznym oddziaływaniem na organizm pacjenta przy pomocy drgań równym jego własnym drganiom elektro-magnetycznym na poziomie bardzo niskich energii działając jedynie na komórki chore. Skąd wziąć źródło wzorcowych fal?

Dawniej (a nawet jeszcze i dziś) szamani, ludowi znachorzy, „zamawiacze” chorób, „szeptunki” posługują się sobie tylko znanymi sposobami. Wykorzystują więc okadzanie ziołami (rodzaj aromoterapii), przykładają do ciała kamienie (litoterapia), posługują się dźwiękami, polecają zioła konkretnych roślin. W każdej z tych (i wielu innych) terapii istotą jest informacja w postaci fal elektromagnetycznych emitowanych przez zioła, kamienie, dym kadzideł o częstotliwości identycznej, jak częstotliwość choroby. Podobnie działa  efekt piezoelektryczny dźwięków przekładający się na zmiany elektronowe w komórkach organizmu.

SYGNAŁY MUSZĄ BYĆ W REZONANSIE 

ZE SPECYFICZNYMI RECEPTORAMI 

W CELU UZYSKANIA 

ODPOWIEDNIEGO EFEKTU.

Prof. C.W. Smith 

Czynnik terapeutyczny we wszystkich wspomnianych wyżej terapiach posiada po prostu częstotliwości zgodne z częstotliwościami normalnej pracy komórek organizmu i przekazuje je do chorych komórek – przesyła informację wzorcową,  „częstotliwości zdrowia”. Podobnie działa homeopatia – „podobne leczyć podobnym”.

Stosowanie tego typu metod wymaga jednak długoletnich lat nauki, praktyki i indywidualnych zdolności, ponieważ każdy zapis wibracyjny choroby wymaga dobrania odpowiedniego wzorca wibracyjnego pochodzącego z zasobów przyrody (zioło, kamień itd.). Problemem jest więc jak zwykle prawidłowe diagnozowanie, co i dzisiaj sprawia również i lekarzom niemało trudności. Trudności z diagnozą są powodowane zmianami warunków rozwoju wirusów i bakterii, ich zdolnościami do błyskawicznego mutowania się. Nie można w rezultacie dobrać optymalnego leku do konkretnej choroby, ponieważ każdy przebieg tej samej pozornie choroby jest u każdego  inny.

Przykładem „przeszczepów informacyjnych” są  leki homeopatyczne, które nie zawierają praktycznie ani jednej cząsteczki substancji czynnej (leczniczej), a przenoszą jedynie informację o tej substancji zawartą w pamięci wody (o molekularnej pamięci wody pisałem m.in. w książce „Sekrety wody”). Działają więc poprzez zawartą w nich informację.

Innym tego typu przykładem są esencje energetyczne odkryte przez angielskiego lekarza dr Edwarda Bacha i przez niemieckiego botanika Andreasa Korte, twórców wspóBach.esencjełczesnej terapii esencjami energetycznymi. Działają one poprzez zawartą w nich informację.

Nie będę teraz opisywał zasad działania esencji kwiatowych – nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, choć tematem interesowałem się od dawna. Lepiej oddać głos autentycznym profesjonalistom. I właśnie dlatego pozwalam sobie na przedruk tekstu Pani Beaty Kozłowskiej, prowadzącej Gabinet Terapii Naturalnych w Grójcu k. Oświęcimia. Pani Beata zainteresowała mnie warsztatami dotyczącymi zastosowań terapeutycznych esencji energetycznych, które w czerwcu 2014 r. ma poprowadzić w Polsce Andreas Korte,  kontynuator dzieła dr Bacha, twórca wielu esencji, botanik i terapeuta.

Uznałem, że warto rzecz rozpropagować – jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z czymś pożytecznym, służącym innym.Dlatego pozwalam sobie zamieścić na tym portalu tekst Pani Beaty Kozłowskiej.

 ***********************************************************************************************

Warsztaty z Andreasem Korte
Esencje energetyczne
Warszawa, 28 – 29.06.2014 r.
 Andreas Korte

 

„Zapraszam  serdecznie  na  moje  warsztaty  w  Polsce.
Zabiorę  Cię  w  podróż  do  świata  niezwykłych  esencji. 
Do  zobaczenia   wkrótce!.”

Andreas Korte

 

  Wyjątkowe spotkanie z Andreasem Korte –
niemieckim botanikiem, podróżnikiem,

twórcą esencji energetycznych.

 Andreas Korte po raz pierwszy od trzydziestu lat
w Polsce !

 

Andreas Korte uznawany jest za kontynuatora dzieła prekursora terapii esencjami kwiatowymi dr Edwarda Bacha, jego współczesnego wielkiego następcę. W poszukiwaniu matriału na nowe esencje Andreas Korte przemierzył Europę, Afrykę, Wyspy Kanaryjskie, Amazonię.

Korte nie tylko znacznie rozszerzył gamę dostępnych esencji – obecnie jest ich około 400 –  ale także opracował innowacyjną metodę ich wytwarzania za pomocą geody krystalicznej, która nie wymaga zrywania i niszczenia roślin.  Znacznie poszerzył także esencjonalny arsenał: dzisiaj oprócz klasycznych 38 esencji kwiatowych dr. Bacha do naszej dyspozycji  oddaje esencje dzikorosnących kwiatów afrykańskich i kanaryjskich, orchidei (amazońskich, europejskich, kubańskich), roślin owadożernych, kaktusów a także esencje minerałów, grzybów, zwierząt morskich, zwierząt europejskich i afrykańskich. Listę esencji zamykają unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, bezprecedensowe esencje kręgów zbożowych, których moc wykorzystana została w opracowanej i opatentowanej przez A.Korte autorskiej kuracji  – Holistycznej Terapii Światłem (dostępna będzie także po warsztatach).

A.Korte współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi, organizacjami badawczymi, uczelniami, stowarzyszeniami i administracją rządową. Na długiej liście są m.in.: Ogród Botaniczny w Berlinie, Ogród Botaniczny w Tybingen, słynne ogrody królewskie Kew Garden w Londynie, Organizacja Inderena i Park Narodowy Amacajacu w Amazonii. Skuteczność działania jego esencji potwierdziły badania Instytutu Komunikacji i Badań Mózgu w Stuttgart (Niemcy).

Korte realizuje również liczne projekty ekologiczne współpracując z naukowcami, badaczami, poszukiwaczami z Niemiec, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Argentyny, Urugwaju, Japonii. Z pomocą esencji pomaga zagrożonym ekosystemom, ratuje obszary zniszczone przez kataklizmy i klęski żywiołowe jak Czernobyl, Fukushima. Prowadzi również aktywną działalność edukacyjną i propagatorską. W jego szkoleniach, kursach, warsztatach, sympozjach i konferencjach organizowanych w Europie, Ameryce Południowej i Środkowej oraz Japonii uczestniczyły już tysiące osób.

Andreas Korte.Japonia

Każdego roku w lutym, na Wyspach Kanaryjskich organizowane są seminaria z delfinami. W bogatej biografii Andreasa Korte jest także nasz swojski wątek: w latach 80-tych  XX wieku Korte gościł w Polsce na zaproszenie dr. Drzymulskiego pioniera esencji energetycznych w naszym kraju.

 Już w 2014 r. Andreas Korte ponownie odwiedzi Polskę!

W dniach  28-29.06.2014,
w  Warszawie poprowadzi warsztaty 1-szego stopnia:
„Esencje energetyczne”

Od czasów dr. Bacha, wynalazcy i prekursora terapii esencjami kwiatowymi, leczenie esencjami na stałe weszło do kanonu współczesnej medycyny naturalnej, stając się jej istotnym elementem w leczeniu dolegliwości emocjonalnych i wynikających z nich zaburzeń somatycznych.

Dzisiaj leczenie esencjami znane jest na całym świecie. W niektórych krajach (np. Kubia) jest elementem oficjalnego, państwowego kształcenia medycznego. Badania nad esencjami zainicjowane w latach 30-tych przez dr. Bacha, zostały wprowadzone przez A.Korte w latach 80-tych w nową fazę: Korte nie tylko opracował nową metodę ich wytwarzana z pomocą geody krystalicznej jak również rozszerzył dotychchczasowy system o nowe esencje orchidei amazońskich i esencji grzybów.

Esencje tropikalnych orchidei amazońskich otworzyły całkiem nowe możliwości: działając ponad poziomem emocjonalnych, w strefie czakr górnych świetnie nadają się do wykorzystania w terapii bólu i w zwalczaniu infekcji. Esencje grzybów natomiast sięgają głęboko w sferę podświadomości – mają właściwości oczyszczające – pomagają w uwalnianiu obciążeń psychicznych.

Kolejny istotny krok w rozwoju esencji energetycznych, to opracowanie esencji Delfin (1991 r.). której częstotliwości pozyskano od swobodnie żyjących na wolności delfinów.
Wraz z odkryciem esencji Delfin stało się jasne, że lecznicze wibracje pozyskiwać można nie tylko ze świata roślin ale i świata zwierząt. Fascynacja delfinami była rówież inspiracją i początkiem zainteresowania Andreasa Korte niezwykłym zjawiskiem – formacjami kręgów zbożowych.

Pierwsze badania wykazały szczególne właściwości tych formacji, także lecznicze. Powstanie esencji kręgów zbożowych było już tylko naturalną koleją rzeczy. Esencje nie są medykamentami w tradycyjnym rozumieniu, są raczej środkiem harmonizującym. Działają nie na symptomy, objawy i dolegliwości ciała i psyche, ale na ich przyczynę. Usuwają je, wspierają na drodze wewnętrznego rozwoju. Esencje są energetycznym nośnikiem afirmacji, harmonizujących informacji kwiatów, orchidei, kamieni szlachetnych. Można nazwać je „katalizatorami” albo witaminami duszy, które pomagają rozwinąć równowagę i harmonię pomiędzy ciałem, umysłem i psyche. Przedmiotem warsztatów w Polsce będą esencje minerałów i kwiatowe esencje róż.

 Esencje minerałów

Minerały, kamienie szlachetne to szczególny podarunek naszej ziem. Od milionów lat wzrastają w jej wnętrzu, czekając na odkrycie i wydobycie na powierzchnię. W każdej kulturze były cenione ze względu na swoje piękno i lecznicze właściwości. Dawne przekazy informują o ich harmonizującym i uzdrawiającym wpływie na ludzi, zwierzęta a także rośliny. Znaczna część tych przekazów przepadła w mrokach poprzednich stuleci. Zarzucono kompleksowe podejście do natury jako jedności, zastępując je badaniami coraz bardziej rozczłonkowanej materii.

Andrea Korte.Minerały

Dzisiaj, holistyczne, całościowe pojmowanie świata w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy, odradza się. Wzrasta również zainteresowanie możliwościami minerałów i kamieni szlachetnych. Coraz częściej docenia się ich wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Minerały mają szczególną właściwość: modyfikują docierającą do nich energię i zwracają ją przetworzoną. Kiedy nosisz przy sobie minerały, przekształcają Twoją energię, wpływają na poprawę samopoczucia, uspokajają, harmonizują.

Minerały działają poprzez swój kształt, formę, barwę. Dostarczają nie tylko leczniczych wibracji potrzebnych nam do zrównoważenia systemu energetycznego, są również subtelnym źródłem związków chemicznych, niezbędnych nam do życia. Jeśli brak w naszym pożywieniu niezbędnych składników, minerały dostarczą ich życiodajnych wibracji.

Minerały działają również na poziomie komórkowym, wpływają na funkcjonowanie naszych organów i narządów wewnętrznych – serce, płuca, żołądek, jelita.

Ich działanie nie pozostaje bez znaczenia dla sfery ducha; wzmacniają słabsze charaktery, zbyt ostrym dodają miękkości, rozbudzają tolerancję, usprawniają procesy myślowe, poprawiają koncentrację.

 Zdrowie to stan pełnej równowagi

między sferą ciała, umysłu i ducha.

Minerały poprzez swoje piękno, barwę, formę, połysk,

w szczególnie przyjemny sposób 

umożliwiają nam zbliżenie się

to tej harmonii i jej pełnego osiągnięcia

Esencje róż

Róże od dawna były cenione i poważane ze względu na swoje niezwykłe piękno i roztaczany zapach. Ich różnorodność obejmuje okazy o prostej, skromnej elegancji o łagodnej i subtelnej woni aż po współczesne odmiany hybrydowe o niezwykłej kolorystyce i bardzo intensywnym zapachu.

Andrea Korte.Róże

Róże – „królowe kwiatów” – pochodzą z Persji. Stamtąd wywędrowały do Indii. W Europie pojawiły się w czasach wypraw krzyżowych. Nazywane są „lotosem Zachodu”. Są także symbolem wewnętrznego rozwoju, który prowadzi do pełnej jedności. Jedności ta u róż wyraża się harmonijnym współbrzmieniem barwy, kształtu, zapachu. Już samo podziwianie piękna róż ma na nas korzystne działanie.

Róże działają przede wszystkim na płaszczyźnie serca. Jest w nich szczególna moc otwierania serca i rozbudzania radości życia. Zapach róż redukuje napięcie, uwalnia od lęku, przepędza troski i zmartwienia.

Róża jest symbolem miłości. Uosabia miłość świeżą, rozkwitającą ale i tę dojrzałą, przemijającą. Róża jest symboliczną pieczęcią miłość dwojga ludzi.Róże wspierają dobre strony naszego charakteru, pomagając tym samym przetrwać trudniejsze momenty w naszym życiu, pokonać trudności wszelkiego rodzaju.

Nie do przecenienia są także właściwości lecznicze róż. Działają kojąco przy dolegliwościach somatycznych i psychicznych. Szczególnie podkreślić należy ich pozytywny i wzmacniający wpływ na aktywność serca i system nerwowy. Mają także zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych, zwłaszcza narządów kobiecych. Stymulują płodność.

Różane olejki eteryczne dodane do lamp zapachowych ułatwiają zasypianie. Roztaczają cudowną woń, która oczyszcza atmosferę i kreuje dobry nastrój. Jak dawniej, olejki różane sa podstawą produkcji wielu środków leczniczych.

 Esencja Delfin, esencja Waleń  

Esencja Delfin i Waleń należą do grupy esencji morskich. Obie to mocne esencje, charakteryzujące się bardzo wysokimi częstotliwościami. Działają na serce, choć w bardzo odmienny sposób: Delfin delikatnie, Waleń z dużą mocą.

Andreas Korte.Delfin

Delfin Delphessenz (Tursiops truncatus) – esencja wysokich częstotliwości.
Działa całościowo na system energetyczny, zarówno harmonizująco jak i oczyszczająco. Rozpuszcza lęki na głębszych poziomach, usuwa przygnębienie, przywraca spokój, radość życia, zadowolenie.

Waleń Walessenz (Globicephala melas)  również oddziałuje na serce, otwiera je bardzo szeroko. Sprawia że nasza świadomość łączy się z głębokim doświadczeniem „Wszystkiego co jest”. Esencja daje uspokojenie, pewność, opanowanie. Dodaje energii, rozwija mądrość, rozwagę, roztropność. Pomaga przekraczać wewnętrzne ograniczenia. Rozbudza świadomość. Wzmacnia zdolność współodczuwania.

Więcej o esencjach minerałów, róż, Delfin i Waleń,
okolicznościach ich powstania, 

szczególnych właściwościach, zastosowaniu
dowiesz się na warsztatach 28- 29. 06.2014 r. w Warszawie.

Ilość miejsc jest ograniczona!
By mieć pewność uczestnictwa w warsztatach
zarezerwuj swoje miejsce już teraz!  

W programie warsztatów:

– wprowadzenie do esencji
– metody doboru esencji
– praca z esencjami minerałów
– praca z esencjami róż
– przesłanie delfinów i waleni
– właściwości esencji Delfin

 Forma warsztatów:

– wykład
– prezentacja
– praktyczna praca z esencjami
– medytacje, wizualizacje
– ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty prowadzone w języku niemieckim.
Tłumaczone na język polski konsekutywnie!  

 
Termin:

 28- 29.06.2014 (sobota – niedziela)
Warsztaty: Esencje energetyczne: minerały, róże, Delfin, Waleń

30.06.2014 (poniedziałek):
Holistyczna Terapia Światłem – sesje indywidualne, na zapisy

 Miejsce: Warszawa 
Lokalizacja w trakcie ustalania, podana zostanie w późniejszym terminie.

 Koszt: warsztaty: 800,- zł od osoby
W cenie opłata z kurs, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwie kawowej, certyfikat

 Holistyczna Terapia Światłem: 280 zł od osoby

 Informacje dodatkowe:

 Na warsztaty proszę zabrać obuwie zastępcze, koc/pled, długopis, notatnik.

 Zgłoszenia:

 E-mail:  gabinet@gtn.com.pl

 Tel.: 512 483 671

 http://www.esencjebacha.pl

Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń!  
Zarezerwuj  swoje  miejsce  już  teraz!

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Don't Miss

Globootyłość – kataklizm XXI wieku.

Nadwaga, otyłość I stopnia, II stopnia, III stopnia – słowem:

Jak wygląda “lampa” z łukiem węglowym

Wielu z Państwa pyta się nas jak wygląda lampa z