słońce

Wiatr słoneczny i słabnące pole magnetyczne Ziemi

CYKLE SŁONECZNE I SŁABNĄCE ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE – ROK 2012 Alex Ansary 24. cykl aktywności Słońca, który niedawno się rozpoczął oraz postępujące osłabienie pola magnetycznego planety mogą mieć daleko idące konsekwencje dla ziemskiego klimatu, sieci elektrycznych i ludzkich zachowań . W niniejszym
18/02/2011