Wpływ biopól magnetycznych na organizm

    Homeostazę w organizmie utrzymują wytwarzane przez niego własne biopola magnetyczne. W procesie tym uczestniczą również zewnętrzne stałe lub zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości. Umożliwiają  wymianę informacji ze światem zewnętrznym oraz jej wewnętrzny przepływ  sterujący  procesami przemiany materii i  koordynujący  czynności narządów wewnętrznych. Regulują  wymianę gazową we krwi, co jest podstawą trwałości życia. Sterują budową i odbudową strukturalną, w tym również procesem gojenia ran. Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną. … [Read more...]

Udary mózgowe i terapeutyczne wykorzystanie magnetostymulacji

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia, które – jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu – utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Inaczej rzecz ujmując – udar mózgowy – to każde ostro występujące zaburzenie krążenia mózgowego (niezależnie od przyczyny, która go wywołała). Dopada on w Europie ok. miliona osób rocznie. Jedna trzecia z nich umiera w czasie nie dłuższym niż rok, jedna trzecia zostaje inwalidami a jedna trzecia … [Read more...]