Magnetostymulacja i magnetorelaksacja a układ immunologiczny

Odporność organizmu zależy od mocy i sprawności układu immunologicznego stojącego na straży zdrowia – zarówno somatycznego jak i psychicznego. Układ immunologiczny chroni nas przede wszystkim przed: infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, toksynami, szkodliwym wpływem niszczonego systematycznie środowiska: zanieczyszczonym powietrzem i wodą, żywnością zawierającą całą plejadę toksyn, promieniowaniem kosmicznym, przed którym coraz słabiej chroni nas atmosfera, smogiem elektromagnetycznym, problemami psychicznymi – depresją, załamaniem nerwowym, stresami itp. czynnikami  … [Więcej ...]

Jak działa magnetostymulacja i magnetorelaksacja?

    Magnetostymulacja, magnetorelaksacja  oraz fale milimetrowe wpływają korzystnie na stan energetyczny organizmu. Dlatego  na rynku medycznym pojawiły się różnego rodzaju urządzenia magnetyczne lub elektromagnetyczne służące do różnego rodzaju form terapii z wykorzystaniem fizjologicznych pól magnetycznych – również w warunkach domowych.  Wielu ludzi  dzięki nim pozbyło się  skutecznie  swoich dolegliwości lub je znacznie  złagodziło. Standardowe metody magnetoterapii bazują na polach magnetycznych o prostych sygnałach i dużych wartościach indukcji (tj. dużym wpływie … [Więcej ...]

Syndrom niedoboru naturalnego pola magnetycznego

Ewolucja organizmów żywych (mikroorganizmów, roślin, zwierząt i ludzi) przebiegała w obecności pola magnetycznego Ziemi i trwała miliony lat. W tym czasie kształtowały one swoją strukturę i odporność na choroby. Ziemskie promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym tłem warunkującym życie. Stanowi więc jednocześnie układ odniesienia dla sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.  Od 2000 lat ziemskie pole  magnetyczne  systematycznie  słabnie. W ciągu ostatnich 500 lat Ziemia straciła 50% swego naturalnego potencjału magnetycznego –  z tego w okresie ostatnich 150 lat ok. … [Więcej ...]

Wpływ biopól magnetycznych na organizm

    Homeostazę w organizmie utrzymują wytwarzane przez niego własne biopola magnetyczne. W procesie tym uczestniczą również zewnętrzne stałe lub zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości. Umożliwiają  wymianę informacji ze światem zewnętrznym oraz jej wewnętrzny przepływ  sterujący  procesami przemiany materii i  koordynujący  czynności narządów wewnętrznych. Regulują  wymianę gazową we krwi, co jest podstawą trwałości życia. Sterują budową i odbudową strukturalną, w tym również procesem gojenia ran. Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną. … [Więcej ...]

Udary mózgowe i terapeutyczne wykorzystanie magnetostymulacji

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia, które – jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu – utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Inaczej rzecz ujmując – udar mózgowy – to każde ostro występujące zaburzenie krążenia mózgowego (niezależnie od przyczyny, która go wywołała). Dopada on w Europie ok. miliona osób rocznie. Jedna trzecia z nich umiera w czasie nie dłuższym niż rok, jedna trzecia zostaje inwalidami a jedna trzecia … [Więcej ...]